Bộ điều khiển trung tâm

Bộ điều khiển trung tâm quản lý cửa ra vào được kết nối với đầu đọc phụ để kiểm soát cửa(tối đa lên tới 12 cửa). Khi đó mọi dữ liệu quẹt thẻ đều được quản lý bởi bộ điều khiển trung tâm, rất an toàn và hiệu quả.
Sắp xếp :
-23 %
-16 %

Gửi phản hổi cho IDmart