Phần mềm kiểm soát

Phần mềm kiểm soát ra vào CPS có thể kết hợp module chấm công. Hệ thống được cấ hình theo mô hình client/server và chạy trên cơ sở dữ liệu SQL

Giao diện được thiết kế tối ưu, mang đến sự tiện lợi nhất cho người sử dụng.

Truyền/nhận dữ liệu từ hệ thống, truyền dữ liệu cài đặt hệ thống, nhận các thông tin thẻ, sự kiện từ hệ thống. Lấy mã vân tay người dùng, truyền mã vân tay đến hệ thống.

Quản lý thông tin người dùng chi tiết :

Tên người dùng;
Công ty;
Chức vụ, phòng ban;
Mã số thẻ, mã vân tay, mã nhân viên;
Thời hạn sử dụng thẻ;
Phân quyền truy nhập cho từng khu vực, được phép ra vào tại những cửa nào;
Áp dụng các quy tắc chấm công.
Kiểm soát tập trung theo nhóm: Tạo nhóm theo chức năng, đặc thù công việc để quản lý tập trung. Phân quyền cho từng nhóm có quyền truy nhập cụ thể.
Hệ thống điều khiển truy nhập (Access Control System)

Hiển thị thời gian thực các sự kiện truy nhập và cảnh báo.

Hiển thị các cảnh báo: sai thẻ, báo động …

Thiết lập bản đồ sử dụng cách bố trí các tầng như thực tế.

Chức năng chấm công

Có thể tạo nhiều can làm việc và phân cho từng người dùng khác nhau: tính công cho từng người, từng phòng ban, từng bộ phận …

Báo cáo giờ làm việc chi tiết, đi muộn, vắng mặt, giờ làm thêm theo các khoảng thời gian cho từng cá nhân.

Áp dụng các ngày nghỉ lễ, nghỉ đột xuất, nghỉ không lương/ có lương.

Người quản lý có thể cập nhật và thay đổi các thiết lập chấm công.

Tính năng Antipassback

Báo cáo có thể xuất ra các định dạng Excel, HTML, và PDF.

Xuất nhiều loại báo cáo khác nhau

Báo cáo sự kiện ra/ vào hợp lệ, không hợp lệ;
Báo cáo sự kiện ra vào cho từng cửa;
Báo cáo truy nhập cho từng cá nhân;
Báo cáo sự kiện, cảnh báo;
Báo cáo người dùng, thông tin chi tiết người dùng;
Các báo cáo chấm công cho từng cá nhân hoặc nhóm theo ngày/ tháng/ năm;
Báo cáo đi sớm về muộn;
Báo cáo làm thêm giờ …

Global site tag (gtag.js) - Google Analytics