Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công

27 - 09 - 2016

PHẦN I. QUẢN TRỊ NHÂN SỰ 1.    Quản lý phòng ban. -    Người sử dụng vào mục “Quản lý nhân viên”, Phần bên trái màn hình là phần quản lý phòng ban của phần mềm máy chấm công CPS. [caption id="attachment_2605" align="aligncenter" width="800"] Giao diện phần mềm chấm công[/caption] -    Thêm mới: Người sử dụng chọn phòng ban cha (nếu chưa có thì sẽ chọn “Công ty”) Bấm vào ...
Xem tiếp
Global site tag (gtag.js) - Google Analytics