Công tác kiểm tra kiểm định chất lượng thang máy

19 - 11 - 2016

Thang máy là phương tiện di chuyển quan trọng tại các toàn nhà cao cấp và gắn với sự an toàn tính mạng của mỗi con người. Thời gian gần đây có rất nhiều sự cố xảy ra liên quan đến kiểm soát thanh máy , ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lí của người sử dụng mặt khác còn tác động đến chỗ đứng ...
Xem tiếp