Tại sao nên sử dụng hệ thống máy chấm công để chấm công cho nhân viên

25 - 10 - 2015

Những lý do dưới đây chứng minh tại sao nên sử dụng máy chấm công để tính giờ làm và kiểm soát ra vào của nhân viên trong mọi công ty, doanh nghiệp. I)  Với hệ thống  các công ty làm theo ca phù hợp với Máy chấm công vân tay, thẻ từ, khuôn mặt +  Công ty bạn trả lương theo giờ làm, ngày công, vì ...
Xem tiếp