Cách giải quyết khi máy chấm công mắc lỗi không kết nối được

27 - 02 - 2016

Đã có khi nào bạn sử dụng phần mềm máy chấm công gặp phải tình trạng máy mắc lỗi không thể kết nối được chưa? Đó là khi bạn kết nối với máy chấm công để tải dữ liệu của các nhân viên về phần mềm nhưng lúc bấm Duyệt từ máy chấm công bỗng nhiên hiện lên một thông báo lỗi kết nối như ảnh ...
Xem tiếp