Mục đích và giải pháp kiểm soát thang máy tại các tòa nhà cao tầng

30 - 10 - 2015

Thiết bị kiểm soát ra vào, kiểm soát thang máy được xây dựng và lắp đặt tại một số tòa nhà cao tầng là phương tiện di chuyển cần đảm bảo an toàn ở mức độ cao nhất. Vì vậy bên cạnh việc lắp đặt một hệ thống thang máy đảm bảo chất lượng, phục vụ cho nhu cầu đi lại thì một số nhà ...
Xem tiếp