YP-902-12-7 – Bộ lưu điện dự phòng cho máy chấm công.

06 - 11 - 2015

YP-902-12-7 – Bộ lưu điện dự phòng cho máy chấm công. Hiện nay đa số các công ty sản xuất hàng hóa, may mặc lớn. Đều có lịch cụ thể về các ngày bị cúp điện. Để cho các bộ phận chủ động........bố trí ca kíp phù hợp.....và YP-902-12-7. Bộ lưu điện dự phòng là giải pháp chấm công cho nhân viên trong trường hợp ...
Xem tiếp
Global site tag (gtag.js) - Google Analytics