Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công WSE ON 39

Giao diện phần mềm WSE ON 39 sau khi cài đặt thành công.

Giao diện phần mềm chấm công WSE 39

Giao diện phần mềm chấm công WSE 39

1.Việc đầu tiên cần làm là chúng ta phải khai báo máy chấm công.

B1: Vào Menu => Máy chấm công

B2: Chọn Khai báo máy chấm công

Tiếp theo chọn Thêm mới rồi điền các thông số yêu cầu như hình.

Trong đó:

  • Số máy(ID) chọn 1(nếu nhiều hơn một máy thì sẽ là 2,3,4…).
  •  Tên máy: Máy 1(mục này phần mềm bản cũ sẽ không có).
  • Loại kết nối: chọn TCP/IP.
  •  Cổng COM mắc định là 1.
  • Tốc độ COM mặc định là 115200.
  • Đia chỉ IP nhập 192.168.1.201(có thể thay đổi giá trị khác).
  • Port(cổng) nhập 4370.
  • Số Seri sẽ hiện ra khi bạn đã nhập địa chỉ IP và nhấn Lấy số Seri.
  • Số đăng kí là số Seri dưới máy chấm công.

=> Nhấn Lưu sau khi đã điền đầy đủ các thông số như trên.

=> Thông báo đăng kí thành công nhấn Thoát.

2.Xóa máy chấm công.

Sau khi thêm mới sẽ xuất hiện Tên máy phía bên trái của TAB Khai báo máy chấm công

Để xóa thì bạn nhấn chuột trái vào tên máy(VD Máy 1) phía bên trái TAB Khai báo máy chấm công => Xóa.

Chọn Đồng ý nếu bạn đã chắc chắn muốn xóa và Không nếu bạn chưa chắc chắn.

3.Kết nối phần mềm chấm công WSE ON 39 với máy chấm công

Vào TAB Máy chấm công

B1: Chọn Tải dữ liệu chấm công

B2: Chọn Duyệt từ máy chấm công đợi máy cập nhật trong vài giây.

Sau khi máy cập nhật kết quả sẽ như sau:

B3: Chọn Lưu vào CSDL

Như vậy là việc kết nối giữa máy chấm công và phần mềm chấm công đã được kết nối thành công.

4.Cài đặt công ty.

4.1 Đặt tên công ty.

Trên Menu chọn Dữ liệu => Thông tin công ty

Sau khi nhấn TAB Thông tin công ty hiện ra bạn điền các thông tin liên quan đến công ty cảu bạn.

Điền đầy đủ thông tin theo hình rồi nhấn Đồng ý và Thoát.

4.2 Thêm mới phòng ban

Vào Menu => Khai báo phòng ban.

Hiện tại Công ty TBCN Cộng Lực đang chưa có Phòng ban nào.

Ví dụ để thêm Phòng Marketing vào hệ thống phòng ban của Công ty TBCN Cộng Lực ta làm như sau.

Ø  Ta nhấn chuột trái vào tên Công ty( ví dụ Công ty TBCN Cộng Lực) như hình sau.

Rồi chọn Thêm => hộp thông báo nhập tên hiện ra => điền tên phòng bạn muốn thêm(ở đây mình điền Marketing) => Chọn Đồng ý

Kết quả là Công ty TBCN Cộng Lực đã có 1 phòng ban mới.

Nhưng vấn đề là phòng Marketing có thêm những phòng ban con trực thuộc( ví dụ có 2 phòng con Marketing online và Bán hàng) nữa thì làm thế nào để thêm vào phần mềm?

Để thêm những phòng ban con trực thuộc phòng Marketing ta làm như sau:

Cũng nhấn chuột trái vào phòng mà ta cần thêm các phòng ban con(ở đây mình chọn phòng Marketing) => Thêm

=> hộp thông báo nhập tên hiện ra(ở đây mình điền là Bán Hàng).

Kết quả sau khi chọn Đồng ý.

Các bạn cũng có thể làm tương tự đối với các phòng ban khác.

4.3 Xóa phòng ban

Ví dụ mình muốn Xóa phòng ban Marketing khỏi công ty TBCN Cộng Lực thì làm như sau.

Chọn Phòng ban cần xóa rồi nhấn Xóa

Hộp thoại hiện ra bạn chọn Đồng ý nếu đã chắc chắn và Không nếu không muốn xóa.

Kết quả sau khi nhấn Đồng ý

Lưu ý: Phải xóa phòng ban con trước rồi mới xóa phòng ban cha sau.

  1. Quyền đăng nhập

Tab quyền đăng nhập được sử dụng với mục đích quản lý và hạn chế các nhân viên muốn đăng nhập vào phần mềm để chỉnh sửa các thông số đã được người quản lý cài đặt sẵn.

Vào Dữ liệu => Phân quyền.

Để thêm mới quyền sử dụng ta chọn tab Thêm mới như hình dưới.

Sau đó ta khai báo tên phân quyền sử dụng (VD: C) và Lưu.

Tại quyền sử dụng C trong phần chi tiết phân quyền sử dụng ta tích chọn trong tab trình đơn các quyền của C khi đăng nhập quản lý phần mềm chấm công.

Cuối cùng ta bấm tab cập nhật chi tiết để cập nhật cho quyền sử dụng C.

Để đăng ký người đăng nhập

Vào Dữ liệu => Người đăng nhập.

Ta bấm Thêm mới và khai các thông tin về tài khoản.

VD:

+ Tên đăng nhập: admin1

+ Quyền sử dụng: chọn quyền sử dụng mà ta đã khai báo trước đó (VD: C như hình dưới).

Sau đó ta thoát ứng dụng phần mềm hiển thị phần đăng nhập tài khoản như hình dưới:

Để đổi mật khẩu các tài khoản đăng nhập vào phần mềm ta Vào Dữ liệu => Đổi mật khẩu.

6.Thêm nhân viên

Menu => Dữ liệu => Quản Lý Nhân viên

Hiện tại trong danh sách Quản lý nhân viên chưa có nhân viên.

Để thêm nhân viên chọn Thêm mới

-Sau khi chọn Thêm hộp thoại thêm nhân viên sẽ hiện ra.

Điền các thông tin giống như hình => Cập nhật.

Sau khi nhấn Cập nhật bạn nhìn sang TAB bên trái sẽ có tên nhân viên + mã nhân viên => bạn đã thêm thành công.

7.Xóa nhân viên

Cũng tại TAB Quản Lý Nhân viên => Danh sách

Hộp thoại hiện ra sau khi nhấn Danh sách

Để Xóa nhân viên bạn Tích nhân viên cần xóa => Xóa sau đó 1 hộp thoại hiện ra bạn chọn Đồng ý nếu chắc chắn và Không nếu không muốn xóa.

Phần mềm chấm công kết hợp kiểm soát ra vào

Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công WSE Phần 2

Gủi phản hồi cho IDmart

Global site tag (gtag.js) - Google Analytics